Augmentacja kości

6 lutego 2023

Augmentacja kości to nic innego jak jej odbudowa. Wykonywana jest w sytuacji, kiedy pacjent planuje wstawienie implantów w miejscu ekstrakcji zęba. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, a na jego efekty trzeba oczywiście poczekać. Jednak pacjenci bardzo chwalą sobie końcowy rezultat. Na czym dokładnie polega augmentacja kości i czy można ją wykonać w Londynie?

Na czym polega augmentacja kości?

Augmentacja kości lub sterowana regeneracja kości to zabieg stomatologiczny, wykonywany w celu odbudowy kości szczęki. Jego przeprowadzenie jest często niezbędne u osób planujących wstawienie implantów. Polega na zwiększeniu objętości i ilości kości w określonym miejscu, tak by wszczepienie implantu było możliwe.

W efekcie ekstrakcji  bardzo często dochodzi do zaniku kości szczęki. To właśnie dlatego wyrywanie zębów powinno być ostatecznością, stosowaną w sytuacji, kiedy inne leczenie nie jest już możliwe.

Stopień zaniku kości jest uzależniony od czasu, jaki upłynął od ekstrakcji. Im dawniej miało to miejsce, tym większe prawdopodobieństwo, że zanik kości jest zaawansowany. A do wstawienia implantów niezbędne są kości, charakteryzujące się właściwą grubością i wielkością. W innym przypadku implant nie będzie miał szansy się przyjąć.

Przed zabiegiem augmentacji niezbędne jest wykonanie zdjęcia RTG całej szczęki, tzw. pantomogramu oraz przeprowadzanie badania klinicznego. Jeśli wyniki tych badań nie są jednoznaczne, konieczne może okazać się wykonanie tomografii komputerowej. Po rozwianiu wszelkich wątpliwości i dokładnej diagnostyce możliwe jest przystąpienie do zabiegu.

Augmentacja kości rozpoczyna się od oddzielenia płata śluzówkowo-okostnowego, następne wprowadzany jest materiał kostny lub kościozastępczy. Zostaje on przykryty membraną oraz płatem śluzówkowo-okostnowym. Po kilku miesiącach od zabiegu wprowadzony materiał powinien przekształcić się w kość, w którą można wszczepić implant.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i nie różni się bardzo od standardowej wizyty u polskiego stomatologa w Londynie. Pacjent nie czuje bólu, nieprzyjemne mogą okazać się jedynie odgłosy wydawane przez sprzęt stomatologiczny.

Czy augmentacja kości niesie ryzyko powikłań?

Podobnie jak inne poważniejsze zabiegi stomatologiczne, również augmentacja niesie ryzyko powikłań. Najczęściej jest to silny ból odczuwany zaraz po zabiegu. Jednak powinien on ustąpić w ciągu tygodnia. Wskazane jest wtedy przyjmowanie środków przeciwbólowych przepisanych przez polskiego dentystę w Londynie.

Do poważnych powikłań zalicza się:

  • Niewystarczająca odbudowa kości
  • Całkowite odrzucenie przeszczepu
  • Zapalenie kości szczęki
  • Zakażenie rany
  • Uszkodzenie sąsiednich zębów.

Każdy taki przypadek musi zostać skonsultowany z lekarzem prowadzącym.

Augmentacja kości – Londyn

Augmentację kości można przeprowadzić także w Londynie, u naszej implantolog / chirurga dentysty dr Karoliny Wołowiec. Jeśli masz jakieś pytanie dotyczące wstawienia implantu lub augmentacji kości – zadzwoń do nas!