Biochemia krwi – co może wykazać i jakie są normy?

6 lutego 2023

Biochemia krwi analizuje skład osocza krwi i pokazuje, czy ciało funkcjonuje w prawidłowy sposób. Badanie najlepiej wykonywać w regularnych odstępach czasu, np. raz do roku. Można je robić w profilu ogólnym lub ukierunkowanym na konkretne schorzenie. Co może wykazać biochemia krwi i jakie są normy?

Biochemia krwi – co może wykazać?

Biochemia krwi to badanie osocza krwi, które uzyskuje się dzięki odwirowaniu pobranej od pacjenta krwi żylnej. Wyniki badań pokazują funkcjonowanie praktycznie wszystkich narządów, układów i gruczołów pacjenta.

Biochemia wskazuje poziom hormonów, enzymów, białek (albuminy, globuliny, fibrynogen), trójglicerydów, lipidów, kwasów tłuszczowych, glukozy, elektrolitów, soli mineralnych, zbędnych produktów przemiany materii, takich jak mocznik i bilirubina oraz wielu innych substancji.

Biochemię wykonuje się profilaktycznie, najlepiej raz do roku, a także w celu wstępnej oceny zdrowia pacjenta. Wskazaniami do jej przeprowadzenia mogą być:

 • ogólne osłabienie organizmu
 • podejrzenie anemii
 • podejrzenie zaburzeń gospodarki elektrolitowej: skurcze mięśni, obrzęki, zaburzenia pracy serca
 • określenie ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego
 • wstępna diagnostyka nieprawidłowej tolerancji glukozy
 • podejrzenie cukrzycy
 • podejrzenie zaburzeń pracy tarczycy.

Biochemia krwi – profile oznaczeń

Wyniki biochemii krwi dają obraz funkcji wielu narządom, układom i gruczołom. Pokazują także stan nawodnienie, odżywienia czy postępu choroby. Dlatego dla ułatwienia oceny wszystkich zmian zachodzących w składzie osocza, stworzono tzw. profile oznaczeń, które pasują najlepiej do danej grypy schorzeń.

Wśród nich wyróżnia się:

 •     profil ogólny (kontrolny)
 •     profil nerkowy
 •     profil wątrobowy (próby wątrobowe)
 •     profil kostny
 •     profil sercowy
 •     profil lipidowy
 •     profil tarczycowy rozszerzony
 •     profil trzustkowy
 •     profil alergiczny
 •     profil reumatyczny
 •     profil kobiety w ciąży
 •     profil przy antykoncepcji hormonalnej
 •     profil przedoperacyjny
 •     profil kobiety po 40. roku życia
 •     profil mężczyzny po 40. roku życia.

Jakie są normy badania biochemii krwi?

 •     glukoza: 70–100 mg/dl (3,9-5,6 mmol/l)
 •     glukagon: 50-100 ng/l (nanogramów na litr)
 •     cholesterol całkowity: 138-200 mg/dl (3,6-5,2 mmol/l); wartości graniczne – 135-155 mg/dl

(3,5-4,0 mmol/l), wartości nieprawidłowe – powyżej 155 mg/dl (4,0 mmol/l)

 • LDL: poniżej 135 mg/dl (3,5 mmol/l); wartości graniczne – 135-155 mg/dl (3,5-4,0 mmol/l); wartości nieprawidłowe – powyżej 155 mg/dl (4,0 mmol/l)
 • HDL – wartości prawidłowe dla mężczyzn: 35-70 mg/dl (0,9-1,8 mmol/l); dla kobiet: 40-80 mg/dl (1,0-2,1 mmol/l)
 • trójglicerydy (TG): 60–165 mg/dl (0,55-2,0 mmol/l)
 • mocznik: 2,5-6,4 mmol/l (15–39 mg/dl)
 • mocznik jako azot mocznika (BUN): 7-18 mg/dl
 • kwas moczowy: 0,15-0,45 mmol/l (2,5-8,0 mg/dl)
 • białko całkowite: 60–80 g/l
 • albuminy: 3,5-5,0 g/dl
 • kinaza kreatynowa (CK) – mężczyźni: 18–100 U/l; kobiety: 10–66 U/l
 • bilirubina całkowita: 0,2-1,1 mg% (3,42-20,6 µmol/l), noworodki 1 dzień – do 4 mg/dl (do 68 µmol/l), noworodki 3 dni – do 10 mg/dl (do 17 µmol/l), noworodki 1 miesiąc – do 1 mg/dl (do 17,1 µmol/l); bilirubina bezpośrednia: 0,1-0,3 mg% (1,7-5,1 µmol/l); bilirubina pośrednia: 0,2-0,7 mg% (3,4-12 µmol/l)
 • kreatynina: 62–124 mmol/l (0,7-1,4 mg/dl)
 • dehydrogenaza mleczanowa (LDH): 120–230 U/l
 • aminotransferaza alaninowa (AlAT): 5–40 U/l (85–680 nmol/l)
 • aminotransferaza asparginianowa (AspAT): 5–40 U/l (85–680 nmol/l)
 • fosfataza alkaliczna (ALP): 20–70 U/l
 • fosfataza kwaśna (ACP): 0,1-0,63 U/l
 • gamma-glutamylotransferaza (GGT) – mężczyźni: 18–100 U/l; kobiety: 10–66 U/l
 • fibrynogen: 200–500 mg/dl
 • potas: 3,5-5,0 mmol/l
 • sód: 135–145 mmol/l
 • chlor: 95–105 mmol/l
 • fosfor: 0,81-1,62 mmol/l (2,5-5 mg/dl); dzieci: 1,3-2,26 mmol/l (4-7 mg/dl)
 • wapń: 2,1-2,6 mmol/l (8,5-10,5 mg/dl)
 • żelazo: kobiety – 6,6-26 mmol/l (37-145 mg/dl), mężczyźni – 10,6-28,3 mmol/l (50-158 mg/100dl)
 • ferrytyna – mężczyźni: 15–400 µg/l; kobiety: 10–150 µg/l.

Interpretacja wyników biochemii jest bardzo trudna, ponieważ zależy od wielu czynników. Nawet takich, jak wysiłek fizyczny przed badaniem, czy też zmiana diety.

Dlatego pacjent nigdy nie powinien interpretować ich samodzielnie.

Biochemia krwi – Londyn

Gdzie w Londynie zrobić biochemię krwi? Możesz umówić wizytę w naszej polskiej klinice na EalinguLuxmedica oferuje badania i testy laboratoryjne w Londynie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę i umówisz wizytę. A jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń do nas!