Kiedy wybrać się do neurologopedy?

18 kwietnia 2023

Terapia neurologopedyczna, zwana także logopedią neurologiczną, to specjalistyczna forma terapii, kierowana do osób z zaburzeniami komunikacji wynikającymi z uszkodzeń układu nerwowego.
Obejmuje szereg metod i technik terapeutycznych, których celem jest przywrócenie lub poprawienie funkcji mowy i komunikacji u pacjenta.

Kiedy pójść z dzieckiem do logopedy?

Wizytę u polskiego logopedy w Londynie należy umówić, gdy:

 • dziecko ma trudności ze ssaniem, połykaniem, gryzieniem i żuciem,
 • około 3-miesięczne dziecko nie wydaje gardłowych dźwięków (typu a-ggg),
 • 6-7-miesięczne dziecko nie gaworzy,
 • roczne dziecko nie wymawia pojedynczych słów,
 • dwuletnie dziecko ma bardzo ubogi zasób słów lub nie mówi w ogóle
 • dziecko mówi niewyraźnie
 • dziecko ma często otwartą buzię i nadmiernie się ślini
 • dziecko przestało mówić w określonych miejscach lub nie odzywa się do określonych osób
 • a najlepiej w każdym momencie, gdy mamy wątpliwości co do prawidłowego rozwoju mowy i komunikacji.

Jaki jest cel terapii?

Celem terapii neurologopedycznej jest przywrócenie lub poprawienie komunikacji pacjenta w jak największym stopniu. W terapii stosuje się także wiele metod wspomagających, takich jak techniki relaksacyjne, ćwiczenia koordynacyjne, czy treningi uważności. Wszystko po to, aby terapia była kompleksowa i skuteczna.

Terapia neurologopedyczna jest skierowana do pacjentów w każdym wieku, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, aż po osoby starsze.
Co ważne – terapia wymaga cierpliwości i systematyczności, a czas jej trwania zależy od stopnia zaawansowania choroby i indywidualnych potrzeb pacjenta.

Na czym polega terapia neurologopedyczna?

Terapia neurologopedyczna opiera się na wielu metodach, które są dostosowywane indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Podstawą terapii jest diagnoza i ocena stanu zdrowia pacjenta, a także analiza jego umiejętności komunikacyjnych.

Na tej podstawie polski logopeda opracowuje indywidualny plan terapeutyczny, który obejmuje m.in. ćwiczenia wymowy, treningi słuchowe, naukę czytania i pisania, jak również naukę alternatywnych metod komunikacji, np. przy użyciu specjalnych komunikatorów.

Terapia neurologopedyczna – dla kogo?

Terapia neurologopedyczna jest idealnym rozwiązaniem dla:

 • osób z wadami wymowy,
 • osób, które mają problem z rozumieniem mowy, artykulacją, pamięcią słuchową i/lub pisemną,
 • osób, które mają problem w porozumiewaniu się z otoczeniem (np. dzieci z zespołem Aspergera, spektrum autyzmu, czy zespołem Downa),
 • dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi, afazją dziecięcą, porażeniem mózgu,
 • dzieci dwujęzycznych,
 • dzieci jąkających się,
 • osób dorosłych z afazją,
 • dorosłych dotkniętych udarem mózgu, chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym.

Terapia neurologopedyczna – Londyn

Jeśli chcesz zapisać swoje dziecko do polskiego logopedy i neurologopedy w Londynie, zapraszamy do Pauliny Rodek, która przyjmuje u nas w czwartki.

https://www.luxmedica.co.uk/lekarze/logopeda-neurologopeda/https://www.luxmedica.co.uk/o-klinice/lekarze/

Umów wizytę w naszej polskiej przychodni na Ealingu.