Chat with us, powered by LiveChat
  • Polski
  • English
Umów wizytę online lub zadzwoń 0203 757 9999 ZAPŁAĆ

Polski Terapeuta uzależnień w Londynie

Terapia uzależnień jest bardzo ważna szczególnie w obecnych czasach, gdy duża dostępność substancji psychoaktywnych stwarza ryzyko pojawienia się wielu uzależnień. Najczęstszymi uzależnieniami są: alkoholizm, narkomania, nikotynizm. Często stykami się z problemem lekomanii lub patologicznego hazardu. Terapeuta uzależnień w naszej klinice w Londynie pomaga w rozwiązywaniu takich problemów.
Uzależnienia są problemem zarówno dla doświadczającego ich człowieka, jak i dla jego rodziny i otoczenia. Przykładem jest alkoholizm, który negatywnie odbija się zarówno na zdrowiu i psychice uzależnionego (według statystyk u nieleczonych alkoholików średnia długość życia jest krótsza aż o 10-15 lat w porównaniu do populacji ogólnej). Alkoholizm wywiera negatywny wpływ nie tylko na życie uzależnionej osoby, ale również na funkcjonowanie całej jego rodziny, bliskich – tutaj można z kolei wspomnieć o syndromie DDA (dorosłych dzieci alkoholików).
Nasz terapeuta uzależnień pomaga nie tylko osobom uzależnionym, ale również partnerom osób uzależnionych w radzeniu sobie z adaptacją i postępowaniem z osobą uzależnioną. Terapeuta uzależnień pracujący w naszej klinice zajmuje się następującymi problemami uzależnień osób dorosłych:
• uzależnienie od alkoholu
• uzależnienie od narkotyków
• uzależnienie od substancji psychotropowych
• uzależnienie od hazardu

Zadzwoń i umów się na wizytę

Polska Przychodnia w Londynie

0203 757 9999

Płatność przyjmujemy w walucie GBP.
worldpay