Chat with us, powered by LiveChat

Dr Piotr Zelga GMC #7320176

Dr Piotr Zelga jest absolwentem Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne odbył w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odbył również roczny staż doktorski w jednej z najlepszej uczelni medycznej na świecie:  Harvard Medical School w Bostonie, w Massachusetts General Hospital.
Praca w Bostonie, jak i wcześniej Cambridge University Hospital jest potwierdzeniem, że doktor Zelga jest wysokiej klasy ekspertem w zakresie proktologii.

Dalsza praca naukowa prowadzona na Uniwersytecie Cambridge oraz Uniwersytecie Harvarda w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów trzustki została nagrodzona przez Pancreatic Society of Great Britain & Ireland oraz New England Surgical Society (USA).

W czasie trwania szkolenia specjalizacyjnego uczestniczył w wielu kursach w kraju i za granicą (m. in. Basic Laparascopic Skills -Berlin, Niemcy, Intermediate Laparoscopic Skills – Royal College of Surgeons, Londyn, Wielka Brytania) oraz zdobywał doświadczenie zawodowe podczas licznych staży klinicznych (m. in, w Department of Surgery, Cambridge University Hospital NHS Foundation Trust oraz Western Sussex NHS Foundation Trust). Po uzyskaniu tytułu specjalisty chirurgii ogólnej, pracował jako Starszy Asystent w łódzkiej Klinice, a następnie rozpoczął szkolenie z zakresu chirurgii trzustki, wątroby i dróg żółciowych w Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust w Wielkiej Brytanii.

Dr Zelga łączy pasje do chirurgii z bardzo aktywną pracą naukową. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a jego praca doktorska (skupiającą się na zagadnieniu wczesnego wykrywania i leczenia raka jelita grubego w oparciu o genetyczny profil pacjenta) została wyróżniona przez Fundację Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej w Polsce oraz otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego.  W pracy z pacjentem dr Zelga dba przede wszystkim o dobrą komunikację i komfort pacjenta, które pozwalają nawiązać współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu.

Zadzwoń i umów się na wizytę

Polska Przychodnia w Londynie

0203 757 9999
?>
Płatność przyjmujemy w walucie GBP.
worldpay