Przeszedłeś COVID-19? Te badania warto wykonać

23 stycznia 2023

Po przebytej chorobie SARS-CoV-2, dobrze pomyśleć o przeprowadzeniu dodatkowych badań. Mimo braku dokuczliwych objawów może okazać się, że doszło do powstania zakrzepów w żyłach, a tego lepiej nie bagatelizować. Jakie badania wykonać i gdzie dokładnie się zgłosić?

Czym są zakrzepy?

Zakrzepica to choroba polegająca na tworzeniu się zakrzepów w żyłach, które utrudniają lub uniemożliwiają swobodny przepływ krwi. Zakrzep sam w sobie nie stanowi zagrożenia dla życia, jednak czasem dochodzi do jego oderwania i przemieszczenia do naczyń płucnych – a to jest już niebezpieczne, bo może prowadzić do zatoru.

Zatorowość płucna

Zatorowość płucna, lub inaczej zator płucny, to groźna dla zdrowia i życia choroba. Polega na zwężeniu lub całkowitym zamknięciu tętnicy płucnej (albo jej rozgałęzień). Przyczyną są skrzepy, które odrywają się od skrzeplin powstałych np. w kończynach dolnych i razem z krwią docierają do płuc.

Zakrzepy a COVID-19

Badania pokazują, że istnieje związek między zaburzeniami krzepnięcia krwi – zwłaszcza w naczyniach płucnych – a przebytą infekcją SARS-CoV-2. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest przeprowadzenie badań, nawet profilaktycznie. Mogą one potwierdzić lub całkowicie wykluczyć problem powstawania zakrzepów.

Jakie badania wykonać?

  • D-dimery

D-dimery są produktem rozpadu zakrzepów w organizmie. Dlatego ich podwyższony poziom we krwi może sugerować występowanie zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej – a te schorzenia mogą być wynikiem przebytej choroby COVID-19.

U zdrowej osoby wartość d-dimerów powinna wynosić do 500 mikrogramów/litr. Jeśli pacjent otrzyma wynik, w którym norma została znacznie przekroczona, musi natychmiast zgłosić się do pulmonologa, kardiologa lub chociażby internisty. W żadnym wypadku nie może tego zbagatelizować!

  • Profil   sercowy

Inaczej nazywany profilem kardiologicznym. Jest to zestaw badań krwi, które wskazują na przebyte choroby mięśnia sercowego, także te związane z niewydolnością krążenia, a oprócz tego pozwalają ocenić ryzyko wystąpienia ataku serca i innych schorzeń kardiologicznych w przyszłości. Zalecane również po przebyciu COVID-19.

W jego zakres wchodzą:

  • Morfologia – pozwala ocenić skład jakościowy i ilościowy krwi. Wykrywa niedokrwistość i choroby przewlekłe, które mają związek z sercem i krążeniem.
  • AlaT – poziom AlaT, czyli aminotransferazy alaninowej, oznacza się w surowicy krwi. Wynik wskazuje, czy doszło do uszkodzenia serca, niewydolności krążenia lub zawału.
  • AspaT – badanie określa stan serca, może wskazywać jego martwicę lub zawał.
  • Lipidogram – cholesterol całkowity, trójglicerydy, HDL, LDL – badanie przeprowadza się, by ocenić stan naczyń krwionośnych. Niewłaściwe stężenie cholesterolu wskazuje na problem z miażdżycą i chorobą wieńcową.
  • CK- kinaza kreatynowa – badanie diagnozuje choroby serca, w tym urazy, zawały i zapalenie mięśnia sercowego.
  • Potas – stężenie ilości potasu we krwi pomaga ocenić, czy organizm zachowuje równowagę elektrolitową. Również od tego zależy prawidłowa praca serca.

Gdzie przeprowadzić badania i do kogo zgłosić się z wynikami?

W Londynie powyższe badania przeprowadzić można w klinice Luxmedica. Nasz doświadczony personel wykonuje je od poniedziałku do soboty, między 9 a 11 rano. Jeśli wyniki okażą się niepokojące, albo pojawią objawy jak ból w płucach, intensywny kaszel czy krwioplucie, najlepiej zgłosić się do pulmonolog, doktor Małgorzaty Radkowskiej, która przyjmuje 5 razy w tygodniu: https://www.luxmedica.co.uk/kategorie-lekarze/pulmonolog/.